Отливки от цветни метали

  • Brass/Nickel Bronze

    Месинг / никел бронз

    Имаме 4 съвместни предприятия, включващи отливки от алуминий, мед, месинг и никел - Нашите леярни произвеждат основно алуминий, продукти на водна помпа на медна основа и някои занаяти, произведени от мед, с годишна продукция от около 400 тона. –Теглото на продукта може да бъде 0,05-100 кг, максималният размер е 800 * 800. Според изискванията материалът може да отговаря на изискванията за изпитване на ROHS, а точността на отливките може да достигне CT7-CT8. Със спектрометър материалите, които могат да ...
  • Aluminum Copper

    Алуминиева мед

    Имаме 4 съвместни предприятия, включващи отливки от алуминий, мед, месинг и никел - Нашите леярни произвеждат основно алуминий, продукти на водна помпа на медна основа и някои занаяти, произведени от мед, с годишна продукция от около 400 тона. –Теглото на продукта може да бъде 0,05-100 кг, максималният размер е 800 * 800. Според изискванията материалът може да отговаря на изискванията за изпитване на ROHS, а точността на отливките може да достигне CT7-CT8. Със спектрометър материалите, които могат да ...